Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

Helsinki edelläkävijöiden joukossa Ericssonin kansainvälisessä kaupunkivertailussa

ns-city-index-report-2013

Helsinki sijoittui yhdeksänneksi Ericssonin City Index -vertailussa, jossa selvitetään, miten eri kaupungit hyödyntävät viestintäteknologiaa ja millainen on niiden sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen tilanne. Vertailussa oli mukana 31 eri suurkaupunkia ympäri maailmaa.

Helsinki asettui selkeästi edelläkävijöiden ryhmään, jossa kaupungit ovat sekä edistyksellisiä teknologian hyödyntäjiä että hyvinvoivia sosiaalisella, ekologisella ja taloudellisella mittaristolla. Erot johtavien kaupunkien välillä eivät olleet suuria ja kaikki pohjoismaiset pääkaupungit sijoittuivat listalla 10 parhaan joukkoon Tukholman ollessa listan kärjessä.

Networked Society City Index pureutuu erityisesti siihen, miten teknologiset investoinnit ovat yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa, ja YK:n ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä jo kaksi kolmasosaa väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkien haasteena on saada kasvu myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Ericssonin vertailun mukaan viestintäteknologialla on vahva rooli siinä, että kaupungit kykenevät vastamaan tähän haasteeseen.

key-city-results_report_2013

”On ehkä liian dramaattista sanoa, että viestintäteknologioihin investoimalla saataisiin suoraan ja välittömästi parannettua myös kaupunkien yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta, mutta voidaan kyllä sanoa, että nämä kietoutuvat tiiviisti yhteen. Viestintäteknologian on todettu parantavan tehokkuutta, muun muassa synnyttämällä uudenlaista verkostoitumista ja innovaatioita. Lisäksi teknologia helpottaa hallinnon, terveydenhoidon ja opetuksen saavutettavuutta kansalaisten näkökulmasta. Se vaikuttaa myös ympäristöön muun muassa etätöiden yleistymisen sekä älykkään liikenteen ratkaisujen myötä”, toteaa Suomen Ericssonin toimitusjohtaja Olli Sirkka.

Viestintäteknologia luo alustan, joka mahdollistaa tietointensiivisen yhteistyön yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisten välillä, stimuloi erikoistumista ja tehokkaiden informaatiopalveluiden syntymistä. Yritykset ja organisaatiot pystyvät tehokkaasti yhdistämään resurssejaan ja tarjoamaan ratkaisuita ja palveluita, joita ne eivät yksinään pystyisi tarjoamaan. Se luo pohjan tehokkaalle ja kustannustehokkaalle toiminnalle.

Helsinki sijoittui hyvin viestintäteknologian kokonaiskäyttöä koskevassa vertailussa. Älypuhelinten käyttöaste oli Helsingissä erittäin korkea. Lisäksi tietokoneiden käyttöaste oli yksi vertailun korkeimmista. Sen sijaan tablet-laitteiden määrä oli suhteellisen alhainen.

Nyt Helsinki sai myös kehuja kiinteän ja mobiililaajakaistan nopeudesta ja siitä, että ne ovat laajasti myös kansalaisten käytössä. Lisäksi raportissa mainittiin Helsingin panostukset avoimien datan hyödyntämiseksi Helsinki Region Infoshare –hankkeen avulla. Parannettavaa olisi kaistanleveydessä ja Wi-Fi-hotspotien määrässä. Wi-Fi-hotspotit ovat avoimia laajakaistaa tarjoavia pisteitä, joiden avulla esimerkiksi ulkomaiset turistit voivat saada internetyhteyden ilman datasiirtomaksuja. Lisäksi Helsingissä tietoliikennekustannukset ovat edulliset.

ns-city-index-report-2013(pdf)

Ericsson on maailman johtava viestintäteknologian ja -palveluiden toimittaja. Reaaliaikaiset ja tehokkaat ratkaisumme mahdollistavat verkottuneen yhteiskunnan, joka tuo mukanaan meille kaikille edellytykset opiskella, tehdä töitä ja elää elämäämme vapaammin, kestävän kehityksen yhteiskunnissa maailman ympäri.

Tarjoamme informaatio- ja viestintäteknologian palveluita, ohjelmistoja ja infrastruktuuria teleoperaattoreille ja muille toimialoille. Nykyään yli 40 prosenttia maailman mobiililiikenteestä kulkee Ericssonin verkkojen kautta, ja asiakkaidemme verkot, joita tuemme, palvelevat yli 2,5 miljardia palvelunsaajaa.

Toimimme 180 maassa ja työllistämme yli 110 000 työntekijää. Vuonna 1876 perustetun yrityksen pääkonttori on Tukholmassa Ruotsissa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 33,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria (227,8 miljardia Ruotsin kruunua). Ericsson on listattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä ja NASDAQ-pörssissä New Yorkissa.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

Category: Ericsson