Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

DNA jälleen nopein mobiililaajakaistavertailussa

2015-06-26 12_32_33-Omintele-06-2015-Mobiiliverkkojen_tiedonsiirtonopeuksien_vertailun tiivistelma.p

Omnitele Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan DNA:n mobiililaajakaista on jälleen nopein lähes kaikissa Suomen väestömäärältään suurimmissa kaupungeissa. DNA:lla oli suurimmat keskimääräiset saapuvan liikenteen nopeudet yhdeksässä kaupungissa kymmenestä mitatusta. Tutkimus kattoi kolme suurinta operaattoria.

DNA:n liittymällä mitattiin suurin keskimääräinen latautumisnopeus eli verkosta päätelaitteeseen saapuvan liikenteen tiedonsiirtonopeus 49,2 Mbit/s. Elisan vastaava tulos oli 37,8 Mbit/s ja Soneran 37,2 Mbit/s.

Omnitele Oy tutki kolmen suurimman operaattorin nopeuksia Suomen kymmenessä väestömäärältään suurimmassa kaupungissa. Tutkimus suoritettiin kesäkuussa 2015. DNA:n mobiililaajakaistaliittymä oli saapuvan liikenteen tiedonsiirtonopeudeltaan keskimäärin nopein yhdeksästä kymmenestä kaupungissa eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Kouvolassa. Oulussa DNA:n tulos oli toiseksi korkein.

”Suomalaiset siirtyvät 4G-aikaan tällä hetkellä vauhdikkaasti. Älypuhelinmarkkina käy uusilla kierroksilla, sillä yhä useammat käyttäjät päivittävät puhelimensa 4G-malleiksi. Palvelut edellyttävät aiempaa nopeampaa tiedonsiirtoa ja tarve 4G-yhteydelle korostuu esimerkiksi videoita katsottaessa tai Skype-puheluita soittaessa. Tästä syystä DNA panostaa merkittävästi nopean ja kattavan 4G-verkon rakentamiseen, josta nyt saadut tulokset ovat hieno osoitus”, kertoo DNA:n matkaviestinliittymien liiketoimintapäällikkö Mika Husso.

Vertailussa keskityttiin erityisesti saapuvan eli verkosta päätelaitteeseen tulevan liikenteen nopeuksiin. Suurin osa mobiilista tiedonsiirrosta on saapuvaa liikennettä, ja siten saapuvan liikenteen nopeutta voidaan pitää käyttäjän kokemuksen kannalta tärkeimpänä yksittäisenä tunnuslukuna. Kuitenkin myös lähtevän liikenteen nopeudella on merkitystä. Se on tärkeää erityisesti yrityskäyttäjille, jotka tallentavat ja lähettävät runsaasti tietoa. Lähtevän liikenteen suunnassa DNA:n liittymän keskimääräinen tiedonsiirtonopeus oli selvästi korkein kaikissa mitatuissa kaupungeissa. DNA:n lähtevän liikenteen keskinopeus oli 30,1 Mbit/s. 

Tutkimusraportin mukaan voidaan päätellä, että DNA:lla on mittausalueilla muihin operaattoreihin verrattuna enemmän asennettua 4G LTE -kapasiteettia, joka mahdollistaa suuremman käyttäjäkohtaisen nopeuden. DNA:n verkossa päätelaite oli suhteellisesti suurimman osan ajasta yhteydessä 4G LTE -tukiasemaan.

Mitattujen nopeuksien saavuttaminen on mahdollista 4G LTE -verkon peittoalueella 4G LTE -liittymää ja -laitetta käytettäessä. Mittauksissa käytettiin kunkin operaattorin nopeimpia saatavilla olevia kuluttajille suunnattuja mobiililaajakaistaliittymätuotteita. Tutkimuksen tulokset ja operaattoreiden paremmuusjärjestys vaihtelivat jonkin verran paikkakohtaisesti.

Lisätietoja:

Tutkimuksesta ja DNA:n verkosta: www.dna.fi/verkko

DNA ja Sonera rakentavat yhdessä huippunopean mobiililaajakaistan Pohjois- ja Itä-Suomeen

DNA Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Sopimus mahdollistaa kyseisten alueiden DNA:n ja Soneran asiakkaille aiempaakin kattavammat, laadukkaammat ja huippunopeat tietoliikenneyhteydet.

DNA:n ja Soneran yhteistyösopimuksen myötä yhtiöt ovat perustaneet yhteisen verkkoyhtiön Suomen Yhteisverkko Oy:n, joka vastaa kokonaan uuden, yhteisen matkaviestinverkon rakennuttamisesta Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle kattaen noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 15 prosenttia väestöstä. Uuden yrityksen toiminta on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.

Suomen Yhteisverkko Oy suunnittelee ja toteuttaa näille alueille 2G-, 3G- ja 4G-verkkoyhteydet, joita DNA ja Sonera hyödyntävät tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen. Tämä mahdollistaa paremman kuuluvuusalueen mobiililaajakaista- ja puhepalveluille, kun jatkossa asiakkaita palvelee merkittävästi suurempi määrä tukiasemia näillä alueilla. Lisäksi yhtiöt yhdistävät niille myönnetyt 4G-verkon 800 MHz:n taajuudet uuden yhteisyrityksen toiminta-alueella, mikä mahdollistaa entistä korkeammat nopeudet ja paremman palvelutason näillä alueilla. 

Historiallinen yhteisrakentaminen

Tämäntyyppistä yhteisrakentamista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Yhteisverkon rakentamiseen on kannustettu Suomessa myös viestintäpoliittisesti: 800 MHz ja UMTS/3G-toimiluvissa on erityisesti mainittu, että yhteisrakentaminen on sallittua.

– Olen erittäin iloinen, että voimme tehdä yhteistyötä Soneran kanssa nopeiden ja kattavien tietoliikenneyhteyksien tarjoamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Tuleva yhteistyö verkon rakentamisessa edistää merkittävästi haja-asutusalueiden verkkopalveluiden teknistä laatua. Tällä maantieteellisesti erittäin laajalla alueella nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisen järkevin vaihtoehto on ehdottomasti matkaviestinverkko, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen kommentoi.

– Sopimus on myös erityisen merkittävä kuuluvuuden parantamiseksi näillä alueilla tukiasemamäärien kasvaessa, kun DNA:n tukiasemapaikkojen ja mastojen lisäksi yhteiskäyttöön saadaan myös laaja määrä Soneran nykyisiä tukiasemapaikkoja ja mastoja. Sopimuksen myötä saamme myös merkittävät kustannussäästöt, mistä johtuen voimme toteuttaa 4G-verkon rakentamisen aiemmin suunniteltuja, erillisiä verkkoja nopeammin, Leinonen jatkaa.

Yhteisverkon käyttöön otetaan molempien osapuolten 800 MHz -taajuskaistat. Tämä mahdollistaa huippunopeiden 4G -mobiililaajakaistapalvelujen tuomisen myös harvaan asutuille alueille ja edistää näin merkittävällä tavalla tietoyhteiskunnan rakentumista ja entistäkin parempia palveluja kansalaisille ja yrityksille.

DNA ja Sonera kilpailevat verkkoyhteistyöstä riippumatta edelleen täysin itsenäisesti omilla tuotteillaan ja hinnoittelumalleillaan kyseisilläkin alueilla. Lisäksi suurin osa eli 85 prosenttia Suomen väestöstä on edelleen kummankin osapuolen omien matkaviestinverkkojen alueella.

Suomen Yhteisverkko Oy:n toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yksimielisyysperiaatetta. Suomen Yhteisverkko Oy:n osakkeista DNA omistaa 49 prosenttia ja Sonera 51 prosenttia. Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Antti Jokinen (38). Hän on aiemmin toiminut DNA:n tietoliikenneverkkojen tuotantojohtajana.