Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

DNA:lle ja TeliaSoneralle lupa taajuuksien yhteiskäyttöön

Valtioneuvosto on muuttanut DNA Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n GSM-toimilupia niin, että yhtiöt voivat rakentaa suunnittelemansa yhteisen matkaviestinverkon Itä- ja Pohjois-Suomeen myös 900 ja 1800 megahertsin taajuusalueilla. 

Toteutuessaan yhteisverkko mahdollistaa erityisesti haja-asutusalueiden käyttäjille nopeammat ja kattavammat tiedonsiirtopalvelut. 

Valtioneuvosto päätti asiasta 20. marraskuuta 2014. 

DNA Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ilmoittivat viime elokuussa tarkoituksestaan rakentaa Itä- ja Pohjois-Suomeen yhteisverkko, joka kattaa Suomen pinta-alasta 50 prosenttia ja väestöstä 15 prosenttia. 

Valtioneuvosto on jo muiden taajuuksien osalta aiemmalla toimilupapolitiikallaan kannustanut teleyrityksiä verkkojen yhteisrakentamiseen. GSM-toimilupaehtoihin nyt tehdyt muutokset mahdollistavat yhteisverkon, joka hyödyntää muiden taajuusalueiden ohella myös 900- ja 1800-alueiden taajuuksia. 

Molempien yritysten toimilupiin lisätään ehto siitä, että niiden omien verkkojen on katettava vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. 900- ja 1800-alueiden taajuuksien yhteiskäyttö on sallittua oman verkon peittoalueen ulkopuolella. 

Yrityksen oman GSM-verkon ja GSM-yhteisverkon tulee yhdessä kattaa 99 prosenttia Manner-Suomen väestöstä vuoden 2015 alusta lukien. 

DNA ja Sonera rakentavat yhdessä huippunopean mobiililaajakaistan Pohjois- ja Itä-Suomeen

DNA Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Sopimus mahdollistaa kyseisten alueiden DNA:n ja Soneran asiakkaille aiempaakin kattavammat, laadukkaammat ja huippunopeat tietoliikenneyhteydet.

DNA:n ja Soneran yhteistyösopimuksen myötä yhtiöt ovat perustaneet yhteisen verkkoyhtiön Suomen Yhteisverkko Oy:n, joka vastaa kokonaan uuden, yhteisen matkaviestinverkon rakennuttamisesta Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle kattaen noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 15 prosenttia väestöstä. Uuden yrityksen toiminta on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.

Suomen Yhteisverkko Oy suunnittelee ja toteuttaa näille alueille 2G-, 3G- ja 4G-verkkoyhteydet, joita DNA ja Sonera hyödyntävät tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen. Tämä mahdollistaa paremman kuuluvuusalueen mobiililaajakaista- ja puhepalveluille, kun jatkossa asiakkaita palvelee merkittävästi suurempi määrä tukiasemia näillä alueilla. Lisäksi yhtiöt yhdistävät niille myönnetyt 4G-verkon 800 MHz:n taajuudet uuden yhteisyrityksen toiminta-alueella, mikä mahdollistaa entistä korkeammat nopeudet ja paremman palvelutason näillä alueilla. 

Historiallinen yhteisrakentaminen

Tämäntyyppistä yhteisrakentamista ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Yhteisverkon rakentamiseen on kannustettu Suomessa myös viestintäpoliittisesti: 800 MHz ja UMTS/3G-toimiluvissa on erityisesti mainittu, että yhteisrakentaminen on sallittua.

– Olen erittäin iloinen, että voimme tehdä yhteistyötä Soneran kanssa nopeiden ja kattavien tietoliikenneyhteyksien tarjoamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Tuleva yhteistyö verkon rakentamisessa edistää merkittävästi haja-asutusalueiden verkkopalveluiden teknistä laatua. Tällä maantieteellisesti erittäin laajalla alueella nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisen järkevin vaihtoehto on ehdottomasti matkaviestinverkko, DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen kommentoi.

– Sopimus on myös erityisen merkittävä kuuluvuuden parantamiseksi näillä alueilla tukiasemamäärien kasvaessa, kun DNA:n tukiasemapaikkojen ja mastojen lisäksi yhteiskäyttöön saadaan myös laaja määrä Soneran nykyisiä tukiasemapaikkoja ja mastoja. Sopimuksen myötä saamme myös merkittävät kustannussäästöt, mistä johtuen voimme toteuttaa 4G-verkon rakentamisen aiemmin suunniteltuja, erillisiä verkkoja nopeammin, Leinonen jatkaa.

Yhteisverkon käyttöön otetaan molempien osapuolten 800 MHz -taajuskaistat. Tämä mahdollistaa huippunopeiden 4G -mobiililaajakaistapalvelujen tuomisen myös harvaan asutuille alueille ja edistää näin merkittävällä tavalla tietoyhteiskunnan rakentumista ja entistäkin parempia palveluja kansalaisille ja yrityksille.

DNA ja Sonera kilpailevat verkkoyhteistyöstä riippumatta edelleen täysin itsenäisesti omilla tuotteillaan ja hinnoittelumalleillaan kyseisilläkin alueilla. Lisäksi suurin osa eli 85 prosenttia Suomen väestöstä on edelleen kummankin osapuolen omien matkaviestinverkkojen alueella.

Suomen Yhteisverkko Oy:n toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yksimielisyysperiaatetta. Suomen Yhteisverkko Oy:n osakkeista DNA omistaa 49 prosenttia ja Sonera 51 prosenttia. Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Antti Jokinen (38). Hän on aiemmin toiminut DNA:n tietoliikenneverkkojen tuotantojohtajana.

TeliaSonera tukee MegaFonin aikomusta ostaa Scartel- ja Yota-yhtiöt

MegaFon ilmoitti tänään aikeestaan ostaa Scartel- ja Yota-yhtiöt niiden enemmistöomistajalta Garsdalelta 1,18 mrd. Yhdysvaltain dollarin kauppahintaan. TeliaSonera katsoo, että yritysosto luo lisäarvoa MegaFonin osakkeenomistajille, koska se vahvistaa MegaFonin johtajuutta Venäjän langattomien datapalvelujen markkinoilla ja tuo merkittäviä kustannussynergioita.  TeliaSonera aikoo äänestää esitetyn yritysoston puolesta MegaFonin tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 12.9.2013.

Scartel ja Yota omistavat maanlaajuisen 4G/LTE-taajuusspektrin, joka koostuu 2×30 MHz:n taajuuksista 2,5–2,6 GHz:n taajuusalueella. Yhtiöt omistavat lisäksi 4G/LTE-verkon, joka kattaa noin 27 prosenttia Venäjän väestöstä, ja tarjoavat 4G-palveluja yli 600 000 tilaajalle. Tällä hetkellä Scartel- ja Yota-yhtiöiden määräysvalta on Garsdalella, joka omistaa myös enemmistön MegaFonista (50 % plus 100 osaketta). Garsdale on viime kädessä Alisher Usmanovin määräysvallassa. Venäjän lain mukaan esitetyssä yritysostossa on kyse lähipiiriliiketoimesta, jolle tulee saada riippumattomien osakkeenomistajien yksinkertaisen enemmistön hyväksyntä MegaFonin yhtiökokouksessa. TeliaSonera omistaa 25,2 prosenttia MegaFonin osakkeista.

– TeliaSonera on viime kuukausien aikana suorittanut perusteellisen tarkastelun ja analysoinut yritysoston hyötyjä ja mahdollisia riskejä. Koska myyjä on myös MegaFonin suurin osakkeenomistaja, on ollut erityisen tärkeää tarkastella kauppaa kaikkien osakkeenomistajien näkökulmasta. TeliaSonera on tullut siihen tulokseen, että Scartel- ja Yota-yhtiöiden osto olisi strategisesti houkuttelevaa ja loisi lisäarvoa MegaFonille. Siksi aiomme äänestää kaupan puolesta syyskuussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Per-Arne Blomquist.

Deutsche Bank on toiminut TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana esitetyn yritysoston yhteydessä ja antanut riippumattoman lausunnon TeliaSoneran hallitukselle. White & Case on toiminut TeliaSoneran juridisena neuvonantajana.

TeliaSoneran Yoigo ja Telefónican Movistar sopimukseen verkon jakamisesta – parempia palveluja useammille asiakkaille

TeliaSoneran espanjalainen tytäryhtiö Yoigo on solminut Telefónican tytäryhtiön Movistarin kanssa sopimuspaketin, jonka ansiosta Yoigo voi lisätä valikoimiinsa kiinteän verkon ja matkaviestinpalvelut yhdistävän palvelupaketin. Movistar voi puolestaan jatkossa tarjota asiakkailleen parempia ja nopeampia matkaviestinpalveluja Yoigon 4G-verkossa.

Sopimus antaa Yoigolle oikeudet Telefónican kiinteän verkon palvelujen kaupalliseen jakeluun. Yoigo tarjoaa asiakkailleen jatkossa palvelupaketin, johon sisältyvät sekä kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalvelut että yksi tai useampi matkapuhelinliittymä. Pakettia tarjotaan kiinteään hintaan, johon sisältyvät myös liittymämaksut ja joka veloitetaan yhdellä laskulla. Yoigo tarjoaa yhdistelmätuotetta kaikkien myyntikanaviensa kautta. Siihen kuuluvat matkaviestinpalvelut ovat Yoigon omia palveluita ja kiinteän verkon puhe- ja laajakaistapalvelut (ADSL tai kuitu) ovat Telefónican.

Verkon jakamista koskeva sopimus antaa lisäksi Telefónicalle oikeuden käyttää Yoigon 4G-verkkoa. Yoigo oli ensimmäinen 4G-palvelut valikoimiinsa ottanut operaattori Espanjassa. Yoigon 4G-verkko otettiin käyttöön Madridissa heinäkuussa. Vuoden 2013 loppuun mennessä Yoigon 4G-verkko tavoittaa jo 48 prosenttia Espanjan väestöstä ja vuonna 2014 verkkoa laajennetaan edelleen. Tämä Espanjan suurin 4G-verkko on jatkossa myös Movistarin asiakkaiden käytössä. Haluttu 4G-verkon nopeus taataan siten, että Yoigo hankkii Telefónicalta siirtokapasiteettia 4G-kohteisiinsa.

Osana sopimusta Yoigon nykyistä, vuonna 2008 Telefónican kanssa solmittua valtakunnallista verkkovierailusopimusta Telefónican 2G- ja 3G-verkkojen käytöstä jatkettiin vuoteen 2016 asti. Sopimuksen ansiosta Yoigo voi jatkossakin tarjota matkaviestinpalveluita kaikkialla Espanjassa.

Edellä mainittujen sopimusten ohella Yoigo ja Telefónica ovat solmineet sopimuksen Abertis Telecomin kanssa. Sopimuksella Abertis Telecom hankkii Yoigolta ja Telefónicalta matkaviestinverkon tukiasemia. Kustannustehokkuuden parantamiseksi solmitun sopimuksen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä. Sopimus tuo Yoigolle 60–70 miljoonaa euroa myyntituottoja ja pienentää tulevia liiketoiminnan kuluja.