Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

Sonera Trends: Työntekijät haluavat parempia mobiililaitteita

Sonera Trends-kyselyyn vastanneista 52% katsoo, että työnantaja ei tarjoa työkäyttöön tarpeeksi moderneja mobiililaitteita.  Laitteiden arvostusta kuvaa, että 46% olisi itse valmis maksamaan osan kustannuksesta, jos saisi itse valita toivomansa laitteen. Työntekijöiden omat laitteet tulevat myös työhön: 71% vastaajista ilmoitti voivansa käyttää omaa älypuhelinta tai tablettia työssä. Ilman työnantajan lupaa ja hallintamahdollisuutta käytetyt laitteet ovat kuitenkin tietoturvariski.

Työnantajan kannattaa ensi sijassa tarjota työntekijälle tehtäviin sopiva, mahdollisimman hyvä mobiililaite, mikä lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja vähentää hallitsematonta omien laitteiden käyttöä. Toisaalta yrityksen kannattaisi tukea myös henkilöstön omien laitteiden hallittua työkäyttöä.

– Mobiilaitteiden toiminnallisuus on jo kehittynyt pitkälti PC-laitteiden kaltaiseksi, jolloin niiden kautta voi levitä yrityksen verkkoon viruksia ja haittaohjelmia. Lisäksi mobiililaitteen voi helposti kadottaa. Yrityksen verkkoon pääsevillä laitteilla virusturva pitäisi pitää kunnossa, ja laitteen tulisi olla yrityksen etähallinnan piirissä, jolloin siitä voidaan laitteen kadotessa tai työntekijän vaihtaessa työnantajaa pyyhkiä verkon kautta pois luottamukselliset tiedot, sanoo yritysten lisäarvopalveluista Sonerassa vastaava Tapio Ranta.

– Uudentyyppisessä älykkäässä yritysverkossa on myös mahdollista tunnistaa laitteet ja käyttäjät automaattisesti ja määrittää erikseen mitä asioita kukakin pystyy milläkin laitteella tekemään, jolloin hallitsematon käyttö estyy, Ranta huomauttaa.

Laitteen kustannusten jakaminen työnantajan ja työntekijän kesken

Niistä 46%:sta, jotka ilmoittivat Trends-kyselyssä olevansa valmiita maksamaan itse osan mobiililaitteen kustannuksista, lähes puolet (45%) – eli kaikista vastaajista alle neljännes – maksaisi laitteen hinnasta 25-50%. Lähes sama osuus vastaajista maksaisi laitteesta alle 25%. Vain muutama prosentti kaikista vastaajista olisi valmiita maksamaan työkäyttöön tarkoitetun laitteen hinnasta 75-100%.

Yritysten kynnystä kustannusten jakoon työntekijän kanssa nostavat muun muassa verotekniset kysymykset ja ylimääräinen byrokratia, joita tällaiset järjestelyt helposti tuottavat. Siksi käytännössä helpointa on, että laite on joko työnantajan tai työntekijän.

Sonera Trends

Sonera Trends -kysely mobiililaitteista toteutettiin 20.5.– 3.6.2013 ja siihen vastasi 333 rekisteröitynyttä Trends-vastaajaa. Kaikki vastaukset ovat liitteenä.

Vuonna 2011 käyttöönotettu Sonera Trends on kansainvälinen trenditutkimussovellus. Trends on työkalu jatkuvaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja samalla tapa tutkia televiestintäalan muuttuvia trendejä. Sonera Trends tuottaa hyödyllisiä ja ajantasaisia trendianalyysejä kyselytutkimusten ja pikagallupien avulla. Trends-sovelluksen voi ladata Android-, iPhone- ja Symbian-laitteisiin, ja tutkimuksiin voi osallistua myös internetissä. Trends on ilmainen ja vapaasti saatavilla.

Tutustu Sonera Trends-tutkimussovellukseen: www.sonera.fi/trends

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli vuoden 2012 lopussa 4,4 miljoonaa kiinteän ja matkaviestinverkon liittymäasiakastaSoneran palveluksessa työskentelee 4 000 henkilöä, ja yhtiö toimii noin 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi

Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä Espanjassa.  www.teliasonera.fi