Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

Tutkimus: Yli 80% suomalaisista kokee, etteivät älypuhelimet kestä käytössä riittävään pitkään

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, tutki älypuhelinten hankintaa ja puhelimia koskevia asenteita Suomessa. Tutkimuksessa* paljastui, että vaikka kestävyys vaikuttaa puhelimen valintaan, valtaosa suomalaisista kokee, etteivät älypuhelimet kestä käytössä riittävän pitkäänPuhdas Android pitää Nokia-puhelimet käytössä pidempään, ilman sovellusten hidastumista tai muistin kuormittumista.

HMD Globalin joulukuun alussa teettämän kyselytutkimuksen vastaajista 81% ottaa huomioon puhelimen kestävyyden valitessaan uutta puhelinta. Silti 66% kyselyyn osallistuneista kertoi, etteivät älypuhelimet kestä käytössä riittävän pitkään.

Vastaajat ovat myös huomanneet, että älypuhelimien käyttöikä on hyvin lyhyt: noin kolmasosa tutkimukseen osallistuneista ilmoitti edellisen älypuhelimensa käyttöajaksi noin kaksi vuotta. Lisäksi ainoastaan 11% ilmoitti käyttäneensä edellistä älypuhelintaan yli neljän vuoden ajan. Tärkeimmät syyt puhelimen vaihdolle olivat:

1. Puhelimen akunkeston heikentyminen (38%)
2. Puhelimen hajoaminen (35%)
3. Puhelimen käyttöjärjestelmän sekä sovellusten hidastuminen (26%).

”On tietysti harmi, etteivät älypuhelimet kestä käytössä niin pitkään kuin olisi toivottavaa. Positiivista on, että puhelinten kestävyyteen kiinnitetään huomiota. Tällä hetkellä älypuhelimia käytetään hieman kertakäyttöluonteisesti, ja haluamme HMD:llä muuttaa tätä käytösmallia sekä kannustaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja. Siksi valmistamme älypuhelimia, jotka itseasiassa paranevat ajan kuluessa”, kertoo HMD:n Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela.

”Koska Nokia-puhelimissa on puhdas Android, voimme tarjota siihen uusia päivityksiä paljon kilpalijoitamme pidempään. Ajan mittaa paraneva käyttökokemus perustuu kuukausittaisiin ohjelmisto- ja turvallisuuspäivityksiin, jotka kulkevat älypuhelintemme mukana kolmen vuoden ajan”, Korpela jatkaa.

77% vastanneista pitää puhelimen hankinnassa tärkeänä, että puhelinmalliin on tarjolla päivityksiä mahdollisimman pitkään. 86% vastaajista päivittää älypuhelimensa käyttöjärjestelmää, joista 51% kertoi puhelimensa päivittävän käyttöjärjestelmän automattisesti ja 38% kertoi pyrkivänsä päivättämään puhelimensa uusimman päivityksen saavuttua.

Nuoret aikuiset maksavat puhelimestaan eniten

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että valtaosa suomalaisista (85%) ostaa puhelimensa itse. Työnantajan tarjoamaa puhelinta kertoi käyttävänsä 9% vastaajista ja ainoastaan 7% ilmoitti käyttävänsä muualta saatua puhelinta. Eniten itse ostetusta puhelimesta maksoivat nuoret aikuiset (18-24-vuotta), joilla puhelimen keskiarvohinta oli 498 euroa. Vähiten uudesta puhelimesta maksavat 65-75 -vuotiaat, joilla puhelimen keskiarvohinta tippui 299 euroon. Keskimäärin suomalaiset maksavat puhelimesta 346€.

”Nuoret ovat innokkaampia panostamaan puhelimeen enemmän, mikä voi kertoa puhelimeen liitetystä merkityksestä. Ikäryhmästä riippumatta puhelimeen käytetään kuitenkin satoja euroja, minkä takia niitä harvemmin saadaan esimerkiksi lahjaksi aikuisten joukossa”, Korpela toteaa.

Suomalaisten harkitessa puhelimen ostoa tärkeimpiä kriteereitä ovat puhelimen vastine rahalle (43%), puhelimen käyttöjärjestelmä (39%), tallennustilan koko (32%) ja puhelimen kamera (32%). Ainoastaan 3% vastaajista ilmoitti puhelimen tuotannon vastuullisuuden olleen tärkeä tekijä edellisen älypuhelimensa hankinnassa.

*Tutkimus toteutettiin Bilendin Finlandin verkkopaneelissa joulukuun 2019 alussa. Kyselyyn vastasi 1000 täysi-ikäistä (18-75-vuotiasta) suomalaista, jotka omistavat älypuhelimen.

Matkapuhelin yhä suositumpi laite internetin käyttöön – käyttötarkoitukset monipuolistuvat

cell-phone-14933982048IB

88 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä vuonna 2017. Alle 55-vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki. 73 prosenttia suomalaisista käytti nettiä monta kertaa päivässä. Viisi prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli vuokrannut majoitusta yksityishenkilöltä netin välissivustojen kautta. Älypuhelin oli omassa käytössä 77 prosentilla suomalaisista ja matkapuhelin on suosituin laite netin käyttöön. Yhteisöpalveluiden suosio on kasvanut edelleen blogien ja keskustelupalstojen suosion hiipuessa.

88 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti internetiä vuonna 2017. Osuus ei kasvanut edellisestä vuodesta. 65–74-vuotiaista nettiä käytti 75 prosenttia ja 75–89-vuotiaista 37 prosenttia. Alle 55-vuotiaiden ikäryhmissä nettiä käyttävät kaikki. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2017 väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö ‑tutkimuksesta.

Suomalaiset käyttävät internetiä paljon. 73 prosenttia väestöstä käytti nettiä useasti päivässä vuonna 2017. Internetin käyttäjistä osuus oli 83 prosenttia. Koko väestössä useasti päivässä netin käyttö yleistyi yhdellä prosenttiyksiköllä. Osuus kasvoi useimmissa ikäryhmissä.

Internetiä käytetään pääasiassa asioiden hoitamiseen, viestintään, medioiden seuraamiseen ja tiedonhakuun. Asioinnista verkossa hoidetaan yleisimmin pankkiasioita. Vuonna 2017 verkkopankkia oli viimeisen kolmen kuukauden käyttänyt 82 prosenttia 16–89-vuotiaista. Verkon kautta oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ostanut tavaroita tai palveluita 52 prosenttia suomalaisista. Myös viranomaisten ja muiden julkisten palveluiden kanssa asioidaan yhä yleisemmin internetin kautta. 60 prosenttia suomalaisista oli lähettänyt netin kautta virallisen lomakkeen.

Matkapuhelin on yhä suositumpi laite netin käyttöön. Vuonna 2017 68 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt internetiä matkapuhelimella, liikkuessaan kodin ja työpaikan ulkopuolella. Muiden mobiilikäyttöön soveltuvien laitteiden kuten kannettavien tietokoneiden tai tablettien (langaton) nettikäyttö kodin ja työpaikan ulkopuolella ei ole kasvanut edellisestä vuodesta.

Yhteisöpalvelut ovat yhä suositumpia, 16–89-vuotiaista jo kuusi kymmenestä seuraa niitä. Seuraaminen on kasvanut muutamilla prosenttiyksiköillä vuosittain. Sen sijaan se osa sosiaalista media, joka liittyy verkkouutisten välittömään kommentointiin, blogeihin ja keskustelupalstoihin on menettänyt suosiotaan aiemmasta.

Viisi prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli vuokrannut majoitusta suoraan yksityishenkilöltä internetissä toimivan välityssivuston kautta viimeisen vuoden aikana. Yleisintä yksityismajoituksen vuokraaminen oli 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä. Yksityishenkilöiden tarjoamia maksullisia kyytejä oli vastaavalla tavalla hankkinut vain neljä prosenttia suomalaisista.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2017, Tilastokeskus

 

DNA tutki: Teinit viestivät mieluummin älypuhelimen sovelluksilla kuin soittamalla

Smartphones

DNA:n vuosittaisessa Koululaistutkimuksessa selvitettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös 13–16-vuotiaiden älypuhelimen käyttöä. Vastaajina olivat nuorten vanhemmat.

Kaikkein suosituin älypuhelimen sovellus teini-ikäisillä on kyselytutkimuksen perusteella viestipalveluWhatsApp, jota käyttää päivittäin peräti 94 % teini-ikäisistä. Youtube-videoita katsoo älypuhelimen sovelluksella päivittäin enemmän kuin neljä viidestä. Instagramia käyttää päivittäin yli puolet 13–16-vuotiaista, ja suosittu on myös uudempi Snapchat, jota käyttää kyselyn perusteella päivittäin jo lähes puolet teineistä. Koko väestön ykkössuosikki Facebook on teini-ikäisten käyttötiheydessä vasta näiden takana (39 % päivittäisiä käyttäjiä).

Puhelin koko ajan päällä kahdella teinillä kolmesta

Älypuhelin on vanhempien arvion mukaan jatkuvasti päällä 62 prosentilla 13–16-vuotiaista teineistä, myös koulutuntien aikana. Alle 12-vuotiaiden kohdalla näin on vain 17 prosentilla lapsista. Lähes puolet lasten vanhemmista uskoo, että heidän oma esimerkkinsä ohjaa lasta puhelimen käytössä.

Sosiaalisen median palveluiden ikärajoihin monet vanhemmat suhtautuvat väljästi. Esimerkiksi WhatsApp-viestipalvelun virallinen ikäraja on 16 vuotta, mutta sitä käyttää vanhempien vastausten mukaan valtaosa lapsista. Instagramin ikäraja on 13 vuotta, mutta senkin käyttäjiä on hyvin runsaasti jo alle 12-vuotiaissa lapsissa.

Yksi keskeisimmistä puhelimen käyttötarkoituksista kaiken ikäisille lapsille on yhteydenpito perheen kesken. Alle 12-vuotiaiden vanhemmat uskovat lapsensa käyttävän puhelintaan eniten juuri tähän tarkoitukseen. Teini-ikäisten keskuudessa yhteydenpito kavereihin sekä pikaviestien lähettäminen nousevat käyttöuseudessa perheen sisäisen yhteydenpidon edelle, mutta heistäkin yli 90 % on päivittäin yhteydessä perheenjäseniinsä puhelimen eri viestintämahdollisuuksia käyttäen.

Sosiaalisen median sovellusten käyttö kasvaa hyvin nopeasti lapsen iän myötä. Esimerkiksi Instagramia käyttää päivittäin vain kahdeksan prosenttia 8–9-vuotiaista, 10–11-vuotiailla päivittäisten käyttäjien osuus on 30 % ja 14–16-vuotiaista heitä on jo yli puolet.

Puhumiseen puhelinta käyttää kaksi kolmasosaa

”Puhuminen ei tutkimuksemme mukaan ole teini-ikäisille enää puhelimen pääasiallinen käyttötarkoitus. Teinit hyödyntävät älypuhelimen erilaisia viestisovelluksia yhteydenpitoon aktiivisesti ja monipuolisesti”, kertoo DNA:n tutkimustoiminnasta vastaava osastopäällikkö Niina Hagman.

DNA:n Koululaistutkimuksen vanhimmasta ikäryhmästä eli tänä vuonna 14–16 vuotta täyttävistä nuorista vain kaksi kolmasosaa käyttää vanhempien arvion mukaan puhelinta päivittäin puhumiseen. Puhumisen on pitkälti korvannut pikaviestien ja kuva- tai videoviestien lähettäminen. Nettisurffaamista puhelimellaan harrastaa päivittäin yhdeksän kymmenestä teinistä.

Teinien some-käyttö eroaa aikuisista merkittävästi

Vertailukohta teinien some-käyttöön löytyy DNA:n aiemmin tänä vuonna toteuttamasta 15–74-vuotiaiden some-käyttöä selvittäneestä some-barometrista. Sen mukaan esimerkiksi Instagramia käyttää päivittäin vain 14 % yli 15-vuotiaista ja Snapchatia vaivaiset 6 %. Aikuisten some-käytössä korostuu Facebook, jota 58 % heistä käyttää useammin kuin kerran päivässä.

DNA:n Koululaistutkimus toteutettiin online-kyselynä DNA:n asiakaspaneelissa. Kyselyyn vastasi yli tuhat vanhempaa tai lapsen huoltajaa, joten tutkimus kertoo heidän käsityksestään lapsen puhelimenkäytöstä.
TEINIEN SOME-KÄYTTÖ ÄLYPUHELIMELLA (13–16-VUOTIAAT) / päivittäisiä käyttäjiä

Instagram 52 %
Snapchat 47 %
Facebook 39 %
Twitter 10 %
Periscope 3 %
Pinterest 2 %
Tumblr 1 %

Muut sovellukset älypuhelimessa / päivittäisiä käyttäjiä:

WhatsApp 94 %
YouTube 85 %
Spotify 46 %
Facebook Messenger 22 %

DNA:n Koululaistutkimus 2016 – Teinien puhelimet

Joka neljäs suomalainen hajottaa vuosittain älypuhelimensa

Gigantti 5

Kuva: Gigantti

Nyt koulujen alkaessa eletään älypuhelinmyynnin sesonkiaikaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa noin joka neljäs suomalainen on hajottanut puhelimen viimeisen vuoden aikana. Kuoret suojaavat puhelinta vaurioilta yhdeksässä kymmenestä tapauksesta. Tuoteturva hankitaan yhä useammin uuden puhelimen turvaksi. Lue, mitä koululaisen puhelimen hankinnassa kannattaa ottaa huomioon.

27 prosenttia YouGov:in kyselyyn vastanneista suomalaisista kertoi hajottaneensa puhelimen viimeisen vuoden aikana. Tämä vastaa noin 1,5 miljoonaa matkapuhelinta.

– Vaurioituneiden puhelinten määrä osoittaa, kuinka tärkeä laite älypuhelimesta on tullut – puhelin kulkee mukana lähes kaikkialle. Tämä tarkoittaa myös vahinkojen määrän kasvua. Moni on pudottanut puhelimen maahan tai veteen esimerkiksi kuvien ottamisen yhteydessä, kertoo Gigantin matkapuhelinosaston tuotepäällikkö Mikko Pesonen.

Näytön rikkoutuminen on yksi puhelinhuoltojen yleisimmistä syistä. Älypuhelimia tuodaan huoltoon myös erilaisten kosteusvaurioiden takia.

– Moni suomalainen ei sijoita puhelimen suojakuoreen, vaikka sen hankinta tulisi usein halvemmaksi kuin puhelimen korjaaminen. Suojakuori ei suojaa puhelinta kaikelta, mutta sen ansiosta puhelin säästyy vaurioitumiselta yhdeksässä kymmenestä tapauksesta. Peruskotelo suojaa roiskevedeltä, pölyltä ja esimerkiksi avainten aiheuttamilta naarmuilta, kertoo Pesonen.

Tuotevakuutusten laajentuessa vähittäiskaupan piiriin yhä useampi vakuuttaa Pesosen mukaan älypuhelimensa tuoteturvalla, joka turvaa tuotteen erilaisten vahinkojen varalta.
Kännykkäkauppa käy kuumana kesällä ja jouluna

Älypuhelimien hankintasesonki on parhaillaan käynnissä.

– Uusi puhelin hankitaan useimmiten kesällä, koulujen alkaessa tai jouluna. Monet vanhemmat ajattelevat, että juuri koulujen alku on paras aika antaa lapselle ensipuhelin, Pesonen jatkaa.

Puhelin kannattaa valita käyttötarpeen mukaan. Lapset ja nuoret käyttävät esimerkiksi paljon sovelluksia – kuten hitiksi noussutta Pokemon Go -peliä – jotka vaativat akulta kestävyyttä. Lasta kannattaa myös muistuttaa puhelimen oikeasta käsittelystä ettei se mene rikki ja varsinkin lasten puhelimeen suojakuori kannattaa hankkia, koska sitä ei aina kuitenkaan muisteta varoa.

– Lisäksi rajoittamattoman netin käyttö on noussut monien lasten ja nuorten toiveeksi uutta puhelinta ja liittymää hankittaessa. Näin nettiä voi käyttää huolettomasti ja rajattomasti ilman, että puhelinlaskussa tulee ikävä yllätys.

Tutkimuksesta: YouGovin heinäkuussa 2016 toteuttamaan tutkimukseen otti osaa yhteensä 1008 henkilöä Suomesta.

Kysymys: Onko puhelimesi rikkoutunut viimeisin vuoden aikana?
Kyllä 27 %. Ei 72 %. En osaa sanoa 1 %.

DNA:n koululaistutkimus: Suurimmalla osalla 8-vuotiaista lapsista on jo älypuhelin

Smartphones-2013

DNA:n uusimman Koululaistutkimuksen mukaan yhä useammalla 6–12-vuotiaalla lapsella on käytössään älypuhelin. Vaikka ensimmäinen puhelin ei vielä aina olekaan älypuhelin, on se 8-vuotiaista jo ylivoimaisella enemmistöllä, 87 prosentilla. Tyypillisimmin lapsi saa puhelimen käyttöönsä 6–7-vuotiaana koulutien alkaessa. Lasten ja nuorten puhelimen käyttöä koskevat pelisäännöt eroavat toisistaan. Lapsilla on enemmän rajoituksia, kun taas nuorten pelisäännöt koskevat enemmän omista menoista ilmoittamista.

Ensimmäisen puhelimen hankinta ajoittuu usein koulun aloittamisen yhteyteen lapsen ollessa 6–7-vuotias. Ensimmäisessä puhelimessa tärkeintä on helppokäyttöisyys ja se, että puhelimella voi soittaa ja lähettää tekstiviestejä. Kaikista 7-vuotiaista noin 60 prosentilla on puhelin, ja näistä puhelimista neljä viidestä on älypuhelimia.

”Lapsen ensimmäisen puhelimen hankinta on nyt vakiintunut ekaluokalle menon aikaan, mutta näyttää siltä, että älypuhelin hankitaan aiempaa nuoremmille lapsille. Nyt hieman useammalla 8-vuotiaalla lapsella on älypuhelin kuin viime vuonna, ja 12-vuotiaista käytännössä jo lähes kaikilla on älypuhelin”, kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Lasten ja nuorten puhelimen käyttöä koskevat pelisäännöt eroavat toisistaan

Puhelimen käytölle on yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, jotka vaihtelevat lapsen iän mukaan. Esikoulu- ja ala-aste-ikäisten lasten kanssa on 13–16-vuotiaita useammin sovittu erilaisista rajoituksista. Nuorten pelisäännöissä taas korostuvat erityisesti omiin menoihin ja puhelimeen vastaamiseen liittyvät asiat. Kaikille yhteistä on kuitenkin se, että laitteesta tulee pitää huolta, eikä puhelimen näprääminen kuulu perheen yhteiseen ajanviettoon.

”Puhelimen käytön pelisäännöt juontuvat selvästi ja ymmärrettävästi lapsen iästä. Mitä nuorempi lapsi on, sitä korostuneemmin sovitaan puhelimesta huolehtimisesta ja erilaisista rajoituksista – kuinka monta tuntia puhelinta saa päivässä käyttää tai millä tavoin lapsen toivotaan olevan yhteydessä vanhempiinsa heidän työpäivänsä aikana”, kertoo Aavikko.

”Teinillä puhelin on hyvin henkilökohtainen laite, jonka avulla seurustellaan kavereiden kanssa ja keskitytään omiin kiinnostuksen kohteisiin, kuten musiikkiin ja tubetukseen. Heillä on myös omat kaveripiirinsä ja itsenäiset menonsa, joten vanhemmat toivovat heidän ilmoittelevan menoistaan ja pitävän vanhemmat kartalla siitä, missä milloinkin ovat”, Aavikko jatkaa.

Eniten vanhempia huolestuttaa se, että puhelimen kanssa kulutetaan liikaa aikaa. Puhelimenkäytön kulttuurista sovitaan perheissä useimmiten yhdessä. Vanhemmat mieltävät myös heidän oman esimerkkinsä ohjaavan lasta puhelimen käytössä.

Lähes kaikkien lasten ja nuorten puhelimiin on hankittu lisävarusteita

Puhelimen varustelu on hyvin yleistä. Jopa kolmelle neljästä 6–12-vuotiaasta lapsesta on hankittu puhelimeen suojakuoret, ja näytönsuoja on noin kolmasosalla. Myös kuulokkeet hankitaan lähes puolelle lapsista.

Puhelimen lisävarustelu kasvaa lapsen iän myötä. 16 prosentilla esikoulu- ja ala-asteikäisistä ja kolmella prosentilla 13–16-vuotiaista ei ole mitään lisävarusteita puhelimessaan.

”Puhelimen suojaaminen suojakuorin on hyvin tyypillistä erityisesti nuorten puhelimissa. Vain ani harvalla nuorella ei ole minkäänlaisia lisävarusteita puhelimessaan. 13–16-vuotiailla on enemmän myös kuulokkeita ja langattomia kaiuttimia kuin pienemmillä lapsilla. Puhelimen suojaaminen onkin kannattavaa, sillä jos jokin puhelimessa menee rikki, on se tyypillisesti näyttö”, sanoo Aavikko.

Nuoret käyttävät lapsia enemmän sosiaalisen median sovelluksia

Vanhempien arvion mukaan esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset käyttävät puhelimella eniten aikaa YouTuben parissa. 13–16-vuotiaiden nuorten taas arvioidaan suosivan WhatsAppia vielä YouTubeakin enemmän.

Vanhemmat arvioivat nuorten käyttävän kaikkia sosiaalisen median sovelluksia esikoulu- ja ala-asteikäisiä lapsia enemmän.

”Sosiaalisen median sovellusten käyttö kasvaa selkeästi lapsen iän myötä. Toinen selvä ero kaikkein nuorimpien lasten ja 13–16-vuotiaiden nuorten välillä on nettisurffailussa. Mitä vanhempi lapsi, sitä enemmän vanhemmat uskovat hänen käyttävän aikaa surffailuun”, kertoo Aavikko.

DNA tutki 6–12 vuotta tänä vuonna täyttävien lasten ja 13–16 vuotta täyttävien nuorten puhelimen käyttöä kesällä 2016. 13–16-vuotiaiden puhelimen käyttöä tutkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Tutkimus toteutettiin online-kyselynä DNA:n asiakkaille, ja siihen vastasi 796 ikäryhmässä 6-12-vuotiaiden lasten ja 284 ikäryhmässä 13–16-vuotiaiden nuorten vanhempaa tai huoltajaa.

Näin lataat älypuhelimen akkua oikein

best-smartphones-2014

Älypuhelimen akkua on ladattava päivittäin, mutta harva osaa tehdä sen oikein. Elisan asiantuntijoiden ohjeilla älypuhelimen, tabletin tai vaikka lennokin akun elinikää saadaan pidennettyä selvästi.

Akun lataaminen on nykyisen mobiilin elektroniikan suurin riesa, ja valitettavasti senkin voi tehdä väärin. Osaksi tämä johtuu siitä, että monille älypuhelimen käyttäjille on iskostunut mieleen oppeja vanhoista metallihydridiakkuja käyttävistä matkapuhelimista.

Elisan asiantuntijoiden vinkeillä nykyisten litiumioniakkujen lataaminen onnistuu turvallisesti ja akun elinikää varjellen.

 – Akusta huolehtiminen on hyvin tärkeää, sillä markkinoilla on useita älypuhelimia, joiden akkua ei voi vaihtaa ilman huoltoliikkeen apua. Oikean lataamistavan opetteleminen pidentää selvästi niin akun kuin itse laitteen käyttöikää. Tämä on erityisen tärkeää älypuhelimen aktiivikäyttäjille, joille latauksia kertyy todella paljon, huomauttaa liiketoimintajohtaja Matias Castrén Elisasta. 

 – Hyvin hoidetun puhelimen akun kapasiteetti laskee kahdessa vuodessa yleensä vain noin 20­–30 prosenttia. Näemme kuitenkin usein tapauksia, joissa hyvin aktiivisen käytön ja halpojen teholatureiden myötä akun varauskyky on vuodessakin romahtanut yli 60 prosentilla. Akun vaihto onkin näytön vaihdon jälkeen toiseksi yleisin huoltotyömme heti toisena vuotena uuden puhelinmallin julkistamisen jälkeen, kertoo mobiililaitteita huoltavan Fonumin huoltopäällikkö Sami Vaittinen.

Elisan ohjeet akkujen lataamiseen ja turvalliseen käsittelyyn ovat tiedotusvälineiden vapaasti hyödynnettävissä. Oheista tiivistelmää kattavammat ohjeet akkujen lataamiseen sekä paljon muita digivinkkejä löytyvät osoitteesta elisa.fi/ideat.

Puhelimen käyttö ja lataaminen 

1. Vältä kuumuutta

Lämpö on akkujen suurin vihollinen, minkä vuoksi akkuja suositellaan käytettävän noin 27 asteen lämmössä. Pidä puhelin mieluummin laukussa kuin taskussa kehon lämpöä vasten. Älä jätä puhelinta suoraan auringonvaloon. Myös lataaminen lämmittää puhelinta, joten erityisen suojaavat kuoret voi olla syytä irrottaa latauksen ajaksi. 

2. Lataa mieluummin usein kuin kerralla täyteen

Akut voivat paremmin, kun ne pidetään noin 40-80 prosentin varauksessa. Muutama lyhyt lataus päivässä on siis akun käyttöiän kannalta parempi kuin pitkä lataus yön aikana täyteen.

3. Sammuta laite välillä

Akulle tekee hyvää, jos sen käyttö lopetetaan ajoittain hetkeksi. Älylaitteen kohdalla tämä tarkoittaa koko laitteen sammuttamista. Voit harkita pistää puhelimen pois päältä yön ajaksi.

Turvallisuusasiat

4. Voit unohtaa laitteen lataukseen turvallisesti

Puhelimen jättäminen kiinni laturiin ei normaalisti ole vaarallista. Laitteen oma latauselektroniikka huolehtii tarkasti latauksen katkaisemisesta, sillä litiumioniakut eivät kestä ylilatausta. Maailmalla uutisoidut palamistapaukset ovat lähes aina aiheutuneet halvan tarvikelaturin tai -akun käytöstä. Laturin irrottaminen ajoissa on kuitenkin järkevää siksi, että jatkuva täyteen lataaminen on akun eliniälle pahasta.

5. Voit käyttää laitetta sen latautuessa

Puhelimen käyttäminen latauksen aikana on turvallista. Yhtäaikainen lataaminen ja raskas pelaaminen voivat kuitenkin kuumentaa puhelinta turhan paljon, mikä on akun eliniän kannalta pahasta. Puhelimen rauhoittaminen tai sammuttaminen latauksen ajaksi lyhentää selvästi latausaikaa.

Laturin valinta

6. Suosi puhelimen omaa laturia

Tabletin tehokkaan usb-laturin käyttö älypuhelimen kanssa on turvallista, sillä laitteen oma latauselektroniikka rajoittaa automaattisesti latauksen nopeutta. Teholaturi ei siis välttämättä saa puhelinta latautumaan yhtään nopeammin.  Laitteen oman laturin käyttö on kuitenkin suositeltavaa, sillä se lataa laitetta varmasti valmistajan turvalliseksi katsomalla vauhdilla. 

7. Käytä pikalatausta harkiten

Quick Charge -tekniikkaa hyödyntävät Android-puhelimet saadaan ladattua selvästi totuttua nopeammin, sillä latausjännite nostetaan varaustilanteen mukaan selvästi normaalia suuremmaksi. Näin 80 prosentin varaus voidaan saavuttaa vain puolessa tunnissa. Myös iPhone 6 ja sitä uudemmat Apple-luurit saa iPadin tehokkaalla laturilla täyteen noin 20 prosenttia nopeammin. Pikalatauksen käyttäminen lyhentää kuitenkin hitaasti myös akun elinikää, joten kiireettömän kannattaa tyytyä peruslaturiin.

8. Valitse riittävän tehokas autolaturi

Halpojen autolatureiden antoteho riittää normaalisti vain yhden puhelimen sujuvaan lataamiseen, vaikka laturissa voi olla kaksi usb-porttia. Jos tarkoitus on ladata kahta puhelinta tai puhelinta ja tablettia yhtä aikaa, autolaturi on syytä valita tarkasti. Muuten navigaattorina käytettävän puhelimen varaustaso voi alkaa laskea latauksesta huolimatta.

Laajemmat ohjeet akkujen lataamiseen sekä kaksi ylimääräistä vinkkiä löytyvät osoitteesta elisa.fi/ideat.

Älypuhelinten vesivahingot yli kolminkertaistuvat kesällä

phone-dropped-in-water

Lomat, kesäsateet ja vesileikit kasvattavasti selvästi älypuhelinten huoltomääriä kesällä. Kesäkuukausien aikana varsinkin puhelinten vesivahingot kasvavat jopa kolminkertaiseksi. Elisan asiantuntijoiden ohjeilla kastunut älypuhelin voidaan pelastaa tai ainakin suojata täydelliseltä tuholta.

Rantaleikit, veneily, sade, virvoitusjuomat. Siinä neljä älypuhelinten ja muun pienelektroniikan yleistä vihollista. Kesäkuukausien aikana älypuhelinten vesivahingot moninkertaistuvat muihin vuodenaikoihin verrattuna.

Kesän aikana mobiililaitteita huoltavan Fonumin tekemistä älypuhelinten huoltotöistä jopa 10 prosenttia liittyy kosteus- tai vesivahinkoihin. Normaalisti niiden osuus kaikista töistä on vain muutamia prosentteja, mutta loma- ja juhla-aikoina, kuten kesällä, jouluna ja vappuna niiden osuus kasvaa selvästi. Kesän aikana vesivahinkojen määrä kasvaa yli kolminkertaiseksi normaaliin nähden. 

– Vesivahinko on älypuhelimelle hyvin suuri riski. Vesi tunkeutuu puhelimen luukuista ja liitinaukoista nopeasti syvälle rungon sisälle, josta sen kuivaaminen on hyvin vaikeaa. Vaikka aivan uusimmat puhelinmallit sietävät jo jonkin verran vettä, harmillisen usein kastuminen johtaa niin itse laitteen kuin sen sisältämien tietojen menettämiseen. Huolellisen käsittelyn lisäksi lomallakin onkin syytä huolehtia laitteen varmuuskopioinnista, kertoo liiketoimintajohtaja Matias Castrén Elisasta.

Älypuhelimen sisältämät valokuvat, videot, musiikit ja muut tärkeät tiedostot voi varmuuskopioida helposti esimerkiksi Elisa Pilvilinna Plus -palveluun.

Kastuneen puhelimen rikkoutuminen korjauskelvottomaksi voidaan usein estää käyttäjän itse tekemällä hallitulla kuivatuksella. Elisan asiantuntijoiden vinkeillä kuivatus saadaan tehtyä ilman lisävaurioiden aiheuttamista.

Ohjeet älypuhelimen kastumisesta selviämiseen ovat tiedotusvälineiden vapaasti hyödynnettävissä. Täydellisetohjeet puhelimen kuivattamiseen sekä paljon muita digivinkkejä löytyvät osoitteesta elisa.fi/ideat.

1. Poimi puhelin vedestä välittömästi

Puhelin tulee poimia välittömästi pois vedestä, jotta mahdollisimman vähän vettä ehtii tunkeutua sen sisälle. Siis rohkeasti uimaan tai tarvittaessa käsi pönttöön, sillä jahkailu tai valittelu ei auta.

2. Kytke virta pois päältä

Puhelimen virta tulee kytkeä välittömästi pois päältä, kun laite on kastunut. Puhelinta ei tule yrittää kytkeä takaisin päälle, käyttää tai ladata välittömästi kastumisen jälkeen. Sähkö ja vesi sopivat huonosti yhteen.

3. Huuhtele meriveteen tippunut puhelin

Jos puhelin on tippunut suolaiseen meriveteen tai makeaan nesteeseen, kannattaa se huuhdella hanaveden alla ennen kuivatusta. Suola kiihdyttää puhelimen sisälle päästessään korroosiota, joka saa puhelimen toimintakelvottomaksi nopeasti.

4. Kuivaa näkyvä kosteus

Puhelin tulee kuivata heti vedestä pelastuksen jälkeen. Kuivaukseen voi käyttää liinaa tai vaatteita. Yritä saada kaikki vesi pois mahdollisimman huolellisesti. Puhelinmallista riippuen voi käyttää harkiten paineilmaa, mutta sitä ei tule puhaltaa esimerkiksi kaiutinkoloista sisään.

5. Poista SIM-kortti, muistikortti ja akku

Avaa puhelimen kaikki luukut ja poista irtoavat osat. Näin SIM- tai muistikortin sisältö saadaan pelastettua, vaikka itse puhelin hajoaisi. Jos puhelimessasi on irrotettava takakansi, niin poista myös akku. iPhonessa ja monissa muissa uusissa puhelimissa akkua ei valitettavasti saa itse poistettua.

6. Kuivaa puhelin riisissä

Pinnallisen kuivauksen jälkeen puhelin tulee asettaa ilmatiiviiseen pussiin, joka täytetään pikariisillä tai tavallisella riisillä. Pussin ilmatiiviys on tärkeää, jotta riisit eivät ime kosteutta ilmasta. Puhelin kannattaa kääriä talouspaperiin ennen pussitusta, jotta hienojakoiset riisihippuset eivät tuki puhelimen kuuloke- ja latausreikiä.

7. Anna puhelimen kuivua kaksi vuorokautta

Puhelimen kuivatus vaatii aikaa. Laitetta ei tule kytkeä päälle kuivumisen aikana edes kokeilumielessä. Varminta on antaa puhelimen kuivua ainakin kaksi vuorokautta ennen virtojen kytkemistä päälle.

8. Tarkista puhelimen toiminta

Kuivatuksen jälkeen puhelin käynnistyy toivottavasti normaalisti. Vaikka kaikki tuntuu aluksi toimivan normaalisti, voi erikoisempia ongelmia ilmaantua. Yleisiä kosteusvaurioita ovat esimerkiksi kaiuttimien ja mikrofonien hajoamiset. Esimerkiksi videokuvaukseen käytettävä mikrofoni voi olla rikki, vaikka sitä ei havaitse puheluita soitettaessa. Tällöin videoihin ei tallennu ääntä.

9. Vie huoltoon

Jos puhelin ei kuivauksen jälkeen suostu käynnistymään tai jokin komponentti ei toimi, puhelin on syytä viedä huoltoon. Siellä puhelin voidaan hallitusti avata ja tarkistaa veden aiheuttamat tuhot tarkemmin.

On myös syytä huomioida, että puhelimen takuu ei kata kastumisesta aiheutuneita vahinkoja. Älypuhelinten sisällä on erillinen kastumisen ilmaisin, joka kosteuden myötä muuttaa väriä. Puhelimen kastuminen havaitaan siis aina huollossa.

Bittium esittelee Bittium Tough Mobile -älypuhelinta ja lanseeraa siitä Band 28 -viranomaistaajuusvariantin Critical Communications World -messuilla

Bittium_Tough_Mobile__10_

Bittium esittelee Bittium Tough Mobile -älypuhelinta ja sen laitehallinta- ja salausohjelmistoa Critical Communications World 2016 -messuilla sekä lanseeraa uuden Bittium Tough Mobile Band 28 -viranomaistaajuusvariantin

Oulussa, 31.5.2016 – Bittium esittelee innovatiivisia tietoturva tuotteita ja ratkaisuja Critical Communications World -messuilla, jotka järjestetään Amsterdamissa, Alankomaissa 31. toukokuuta – 2. kesäkuuta 2016. Esillä on Suomessa kansallisen tietoturvaluokituksen saanut Bittium Tough Mobile -älypuhelin sekä siihen kuuluva Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja salausohjelmisto. Tämä integroitu kokonaisuus on suunnattu tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille, mutta myös yrityksille, joilla on tarve korkeaan tietoturvaan. Bittium esittelee myös uuden Bittium Tough Mobile B28taajuusvariantin, joka on tarkoitettu palvelemaan viranomaisten käyttämiä B28-taajuuden erikoisverkkoja.

Bittiumilla on messuilla kolme puheenvuoroa:

  • Messujen pääohjelmassa, Professional LTE -osiossa “LTE User Equipment for Public Safety and Critical Communications.” Esityksessä tuodaan esille kuinka kaupallista ekosysteemiä hyödynnetään, mikä erottaa erikoispäätelaitteet kuluttajille suunnatuista päätelaitteista, sekä avataan ammattikäyttäjien laitteiden käyttötapoja ja niiden ominaisuuksia. Puhujana on Yhdysvalloissa toimiva myyntijohtaja James Harper.
  • Cyber Security -osiossa “Device Security in Public Safety communications.” Esityksessä tuodaan esille muutoksia, joita uudet päätelaitteet tuovat viranomaisten viestintään, niihin liittyviä mahdollisia uhkakuvia sekä tapoja, miten uhkakuviin voidaan varautua. Puhujana on kyberturvallisuusasiantuntija Markku Korkiakoski.
  • Data applications & control rooms -osiossa “Utilizing real time data from mobile devices to enhance and secure connectivity and augment the situational view.” Esityksessä tuodaan esille miten mobiililaitteilta reaaliajassa kerättyä data voi olla tärkeä työkalu heterogeenisten verkkojen toimivuuden ymmärtämisessä tilannekriittisissä sovelluksissa ja ratkaisemaan yhteysongelmia sekä yhteyden kattavuuden maksimoinnissa. Esityksessä tuodaan myös esiin miten mobiililaitteen sijainti, verkkoyhteydet, sekä muu tilatieto voidaan hyödyntää tilannekuvan muodostamiseen. Puhujana on tuotepäällikkö Anton Gyllenberg.

Esiteltävät tuotteet:

  • Bittium Tough Mobile on tietoturvallinen ja lujatekoinen Android-pohjainen LTE-älypuhelin, jossa yhdistyvät viimeisimmät tietoturvaratkaisut ja kaupalliset laiteteknologiat. Bittium Tough Mobile -älypuhelimessa on erikoiskomponenteilla toteutettu tietoturva-alusta, joka mahdollistaa sekä asiakkaiden omien että kolmansien osapuolien tietoturvasovellusten integroimisen puhelimeen.
  • Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmisto mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile -älypuhelin ja Bittium Secure Suite -ohjelmisto muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Lisätietoja Bittium Tough Mobilesta löytyy www-sivuiltamme osoitteesta: www.bittium.com/BittiumToughMobile

Ranskassa testataan Xerox-ratkaisua, jossa joukkoliikenteen maksut suoritetaan turvallisesti älypuhelimella, ilman lippua

xerox-seamless-pilot

Kaakkois-Ranskassa sijaitseva Valencen kaupunki testaa Xerox SeamlessTM -sovellusta paikallisliikenteessä. Kyseessä on helppokäyttöinen teknologia, joka mahdollistaa mobiilimaksamisen joukkoliikenteessä. Sovellus tarjoaa asiakkaille ja liikenteenharjoittajille uudenlaisen kaupunkiliikenteen mahdollisuudet.

Kesäkuun loppuun kestävässä pilottihankkeessa 150 asiakasta käyttää Xerox Seamless -sovellusta älypuhelimellaan. He matkustavat kaupungin busseilla, joita liikennöi Citéa ja joiden tilaaja on kaupungin joukkoliikenneyksikkö Valence Romans Déplacements (VRD).

“Xerox Seamless voi muuttaa matkustamisen Valencen kaupungissa. Se tarjoaa käyttäjille vaihtoehtoisen maksujärjestelmän, joka on sekä yksinkertainen että turvallinen”, sanoo kaupungin joukkoliikenneyksikön johtaja Marylène Peyrard. “Teknologia toimii kaikkien matkapuhelinoperaattorien puhelimissa, ja sen asentaminen liikennöintiverkkoon oli nopeaa ja helppoa.”

Kuinka järjestelmä toimii?

Xerox on asentanut NFC-lähikenttäviestintätarroja (NFC, Near Field Communication) VRD:n paikallis- ja kaukolinjojen busseihin. Käyttäjä lataa sovelluksen älypuhelimeensa, jossa on NFC-toiminnallisuus. Tämän jälkeen käyttäjä rekisteröityy Xeroxin Seamless-palveluun ja aktivoi käyttäjätilinsä. Matkustaessaan käyttäjän tulee vain koskettaa älypuhelimellaan Xerox Seamless -sovelluksen NFC-tarraa. Kosketuksen aikana NFC-tarra luo ja tallentaa salatun maksutapahtuman ja välittää sen älypuhelimeen. Jatkuva verkkoyhteys ei ole välttämätön – maksutapahtuma välitetään, kun verkkoyhteys on jälleen saatavilla.

“Ihmiset ovat tottuneet käyttämään älypuhelimia useisiin eri toimintoihin”, sanoo testiryhmään kuuluva asiakas Aline Leclerc. “Xeroxin uusi teknologia helpottaa bussilla matkustamista Valencessa ja Romansissa.”

Xerox Seamless perustuu patentoituun Xeroxin teknologiaan, ja sitä on mahdollista hyödyntää juna-, bussi- ja raitiovaunumatkustamisessa sekä liityntäpysäköinnissä ja yhteismatkustuksessa. Teknologia voi siis tavoittaa suuren joukon matkustajia.

“Xerox Seamlessin myötä Valence testaa teknologiaa, joka tarjoaa asukkaille uuden tavan liikkua kaupungissa”, sanoo Jo van Onsem, Xeroxin International Public Sector -liiketoimintaryhmän johtaja.

Xerox Seamless esiteltiin ensimmäisen kerran kesäkuussa vuoden 2015 UITP maailmankongressissa Milanossa. Teknologiaa ovat kehittäneet Xeroxin tutkimus- ja tuotekehittelytiimit Ranskan Grenoblessa ja Valencessa.

Yleisimmät harhaluulot älypuhelimien lataamisesta

print_kwFsXfPQ37

 

Lataukseen kannattaa käyttää puhelimen omaa laturia.

Voiko älypuhelinta pitää laturissa yön yli, onko lyhytaikaisesta lataamisesta haittaa ja voiko latautumista nopeuttaa? Gigantti keräsi vastaukset yleisimpiin latauskysymyksiin!

Kauas on tultu ajoista, jolloin vanhan nokialaisen akku kesti viikon ja ennen latausta akku tyhjennettiin matopeliä pelaamalla.

Nykyään moni meistä kaivaa älypuhelimen esiin jokaisena mahdollisena hetkenä – ja suurella käytöllä puhelimen akku loppuu alle päivässä. Puhelimen lataamisesta onkin tullut useimmille suomalaisille vähintäänkin päivittäinen rutiini.

– Meiltä kysytään usein älypuhelimen lataukseen liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi kuinka kauan puhelinta kannattaa pitää laturissa ja onko lyhytaikaisesta lataamisesta haittaa, kertoo Gigantin puhelinvalikoimasta vastaava myyntijohtaja Toni Kekola.

Monilla on edelleen se käsitys, että puhelin kannattaa pistää lataukseen vasta, kun akku on tyhjä, eikä puhelinta saa irrottaa laturista ennen kuin akku on täysi.

– Tämä on vanhentunutta tietoa ajalta, jolloin matkapuhelimet vasta alkoivat yleistymään. Nykyään markkinoilla olevien älypuhelinten akut on suunniteltu niin, että ne kestävät, vaikka puhelinta ladattaisiin lyhyinä pätkinä useamman kerran päivässä. Akun kestävyyden kannalta sillä ei siis ole eroa, lataako akun kerralla tyhjästä täyteen vai pikkuhiljaa osissa. Mallikohtaiset latausohjeistukset kannattaa tarkistaa puhelimen käyttöoppaasta, Kekola opastaa.

print_JQBUS1c49b

Puhelimen lyhytaikainen lataaminen esimerkiksi kesken päivän ei vahingoita puhelinta.

Suuri osa pistää puhelimen laturiin nukkumaan mennessä ja ottaa sen aamulla mukaansa. Onko puhelimen lataamisesta yön yli haittaa?

– Emme tietenkään suosittele seisottamaan puhelinta laturissa turhaan pitkiä aikoja, mutta yön yli lataaminen on enemmänkin sääntö kuin poikkeus – kaikkihan sitä tekevät. Optimaalinen latausaika vaihtelee puhelinmallista riippuen, mutta suurimmassa osassa puhelimia akku latautuu tyhjästä täyteen 2,5-3 tunnissa. Puhelimen pitäminen laturissa tätä pidempään on turhaa, joskaan muutama ylimääräinen lataustunti ei vahingoita puhelinta tai akkua.

Voiko puhelimen latautumista nopeuttaa ja onko latureiden tehokkuuksissa eroja?

– Akun latautumista voi nopeuttaa hieman asettamalla puhelimen latauksen ajaksi virransäästö- tai lentotilaan tai kytkemällä virran pois päältä. Silloin puhelimen toiminnot eivät vie akkua samalla tavalla kuin normaalikäytössä. Se, kuinka paljon nämä kikat latausta nopeuttavat, vaihtelevat puhelinmalleittain enkä usko, että näillä suuria hyötyjä saa, Kekola sanoo.

– Puhelinten latureissa on eroja, joten kannattaa aina käyttää kyseiselle puhelimelle suunniteltua laturia, jolloin latausteho on optimaalinen. Toisaalta, ei ole mitään haittaa siitä, jos vaikka lataa iPhonea iPadin laturilla. Mutta puolestaan jos lataa puhelimen laturilla tablettia, saattaa esimerkiksi Samsungin tabletin lataaminen saman merkin puhelinlaturilla olla hidasta hommaa, Kekola muistuttaa.

Entä, jos puhelin kuumenee latautuessa? Pitääkö siitä huolestua?

– Aivan kuten tietokoneet, myös puhelimet lämpenevät latauksessa. Jos puhelin kuumenee niin paljon, että sormet palavat, on kyse akkuviasta ja silloin puhelin pitää poistaa käytöstä välittömästi. Puhelinhan voi kuumentua myös silloin, kun siinä on monta sovellusta käytössä samanaikaiseksi ja tämä vie myös paljon akkua. Siksi akunkeston kannalta kannattaa huolehtia, etteivät sovellukset pyöri taustalla turhaan.

Faktoja älypuhelimen lataamisesta

• Uuden, juuri pakkauksesta otetun puhelimen lataaminen täyteen ei vahingoita puhelinta.
• Puhelimen lyhytaikainen lataaminen esimerkiksi kesken päivän ei vahingoita puhelinta.
• Optimaalinen latausaika vaihtelee puhelinmallista riippuen, mutta nyrkkisääntönä voi pitää 2,5-3 tuntia.
• Puhelimen latautumista voi nopeuttaa kytkemällä päälle virransäästö- tai lentotilan tai sulkemalla puhelimen kokonaan.
• Lataukseen kannattaa käyttää puhelimen omaa laturia.
• Paljon älypuhelinta käyttävän kannattaa kuljettaa mukana varavirtalähdettä, jonka avulla puhelimen saa ladattua missä vain.
• Langaton lataus yleistyy ja kehittyy kovaa vauhtia. Monissa uusissa puhelinmalleissa on valmius langattomaan lataukseen ja markkinoilla on myös huonekaluja, jotka lataavat älypuhelimen langattomasti.