Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

Hanselin hankintapäätös sai lainvoiman: Elisa on valtion puhe- ja asiakaspalveluratkaisujen toimittaja

657-180x180-medium

Valtion yhteishankintayhtiö Hanselin tekemä päätös hankkia valtion puhe- ja asiakaspalveluratkaisut Elisalta on saanut lainvoiman. Jatkossa Elisa toimittaa valtionhallinnolle uuden ajan viestintäratkaisuja, jotka tuovat kustannussäästöjen ja joustavuuden ohella mahdollisuuden entistä parempaan asiakaspalveluun.

Alun perin hankintapäätös, jossa kilpailutuksen voittajaksi julistettiin Elisa, tehtiin maaliskuussa 2011, mutta päätöksestä tehdyt valitukset sekä uudelleen tehty tarjousvertailu ovat hidastaneet sen toimeenpanoa. Tänä aikana puhe- ja asiakaspalveluratkaisujen toimituksia on tehty väliaikaisen puitesopimuksen nojalla.

Nyt voimaan astuva puitesopimus pitää sisällään ministeriöille, valtion virastoille ja laitoksille sekä eräille valtionyhtiöille tarjottavia uuden ajan puhe- ja asiakaspalveluratkaisuja. Näihin palveluihin kuuluu muun muassa langaton puhelinvaihdepalvelu.

– Mobiilin vaihdepalvelun avulla virkamiehet voivat joustavasti hallita ja ohjata saapuvia puheluita, mikä puolestaan parantaa tavoitettavuutta, hankejohtaja Ari Ranto Elisalta selvittää.

Langaton ratkaisu on jo otettu käyttöön väliaikaisella sopimuksella muun muassa Valtiokonttorissa.

– Langattomassa verkossa toimiva vaihdepalvelu toi meidät kiinni tähän päivään. Asiakaspalvelun laatu on selkeästi parantunut, kun voimme entistä toimivamman raportoinnin ansiosta ennakoida puheluiden määrää ja vaihteen kuormitusta. Myös kustannukset ovat pienentyneet, kertoo Valtiokonttorin tietohallintopäällikkö Timo Haurinen.

Palvelun käyttöönoton myötä valtionhallinnon numerot yhtenäistyvät helposti tunnistettaviksi 0294- ja 0295-alkuisiksi numeroiksi, joiden välillä soitetut puhelut ovat maksuttomia. Kansalaisille näihin numeroihin soittaminen käy paikallispuhelumaksun hinnalla.


Palveluna pilvestä

Tavoitettavuutta parantaa yhtä lailla puitesopimukseen sisältyvä monikanavainen kontaktienohjausjärjestelmä, joka vapauttaa asiakaspalvelun paikka- ja aikariippuvuudesta. Tämän seurauksena eri kanavista tuleviin yhteydenottoihin voidaan vastata nopeammin ja toisaalta organisaation resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Sekä puhelinvaihde että kontaktienohjausjärjestelmä tarjotaan asiakkaalle pilvipalveluna, jotka eivät vaadi käyttäjältä laitehankintoja tai -asennuksia.

– Kustannustehokkuuden ohella pilvipalveluiden etu on joustavuus sekä helppo ylläpito. Verkkopohjaisissa palveluissa Elisa tekee päivitykset keskitetysti, joten ne ovat välittömästi kaikkien valtionhallinnon asiakkaiden käytössä, Ranto huomauttaa.

Langattoman vaihteen sekä monikanavaisen kontaktienohjausjärjestelmän ohella puitesopimukseen kuuluu keskeisenä osana mobiilitunnistaminen, joka helpottaa esimerkiksi turvallista ja luotettavaa asiointia valtionhallinnon kanssa.

TDC ja Espoo kehittämään kaupungin sähköistä työympäristöä

Espoon kaupungin tietoliikenne- ja puhepalvelut ovat kulkeneet TDC:n monipalveluverkossa jo vuodesta 2004. Nyt yhteistyön seuraavana askeleena on käynnistetty mittava puhelin- ja tietoliikenneprojekti. Espoo on valinnut TDC:n julkisen hankintamenettelyn tuloksena tietoliikennekumppanikseen myös jatkossa.

”Uuden sopimuksen myötä voimme tarjota Espoon asiakasorganisaatioille puhe- ja tietoliikennepalvelut entistä kustannustehokkaammin. Sopimus sisältää myös uusia palveluja, joilla Espoon organisaatioiden sisäistä kommunikaatiota voidaan edelleen tehostaa, ja samalla tarjota myös kaupunkilaisille parempaa asiakaspalvelua”, sanoo Espoon kaupungin tietotekniikkapalvelujen johtaja Jukka Pitkänen.

”Olen iloinen, että hyvä yhteistyömme jatkuu. Espoo on kehittänyt sähköistä työympäristöä ansiokkaasti jo vuosia. On hienoa saada olla mukana edistämässä Espoon asemaa yhtenä johtavista kaupungeista, jotka hyödyntävät uusimpia työvälineitä ja -tapoja”, toteaa myyntijohtaja Marco Wass TDC:ltä.

Projektin aikana tullaan muun muassa nostamaan verkon nopeuksia, ottamaan käyttöön edistyneempi vaihde- ja asiakaspalvelujärjestelmä ja siirtymään lankapuhelimista paikoittain kokonaan mobiilipuhelimiin. Projektin tavoitteena on valmistua keväällä 2014.

TDC. Yritysten operaattori, jolle palvelu on ykkösasia.

Luotettavat data- ja viestintäratkaisut häivyttävät etäisyyksiä, tehostavat prosesseja ja kutistavat kuluja. Tavallisten työntekijöiden arkipäivään ne tuovat uutta joustavuutta. Suomen toiseksi suurimmaksi yritysverkkojen tarjoajaksi kasvanut TDC tarjoaa vahvan teknisen ja projektiosaamisen ohella markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen. Palvelujohtajuudesta kertovat Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat (EPSI Rating, laajakaistapalvelut, 2010, 2011 ja 2012). Pohjoismaisen TDC-konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 noin 3,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 9 400. Lisätietoa: www.tdc.fi.

Viestintävirasto: Vammaisten henkilöiden oikeus yleispalveluun paranee – Puhelin- ja laajakaistapalvelujen sääntely tiukkenee

Viestintävirasto ehdottaa yleispalveluyritysten nimeämistä entistä laajemmalle alueelle Suomessa. Yleispalveluilla tarkoitetaan kaikkiin koteihin tai yritysten toimipaikkoihin turvattuja perustasoisia viestintäpalveluja, joita ovat nykyisin puhelinliittymä ja yhden megan laajakaistayhteys. Lisäksi vammaisille henkilöille on taattu heidän tarvitsemansa puhelinpalveluja vastaavat palvelut. Yleispalveluja tarjoavat Viestintäviraston nimeämät yleispalveluyritykset. Viestintäviraston päätösluonnoksessa on arvioitu yleispalveluyritysten nimeämistarve kaikissa Suomen kunnissa.

Esteettömyys kuulo- ja puhevammaisten viestintäpalveluihin varmistetaan

Viestintävirasto ehdottaa, että kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tarvitsemien viestintäpalvelujen tarjontaan nimetään yleispalveluyritykset. Velvoitteet ovat uusia ja perustuvat vuonna 2011 voimaan tulleeseen viestintämarkkinalain muutokseen.

– Kuulo- ja puhevammaiset henkilöt tarvitsevat videopuhelupalveluja ja etätulkkausta päivittäiseen viestintäänsä. Myös hätäpalvelujen käyttöön soveltuvat tekstiviestipalvelut ovat näille henkilöille hyvin tärkeitä. Videopuhelut ja etätulkkaus asettavat internetyhteydelle erityisiä vaatimuksia, sillä liittymän tulee mahdollistaa riittävän nopea kahdensuuntainen tiedonsiirto, kertoo viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen Viestintävirastosta.

Näkövammaisille käyttäjille taattu liittymän laskutuksen ja asiakaspalvelun esteettömyys toteutuu nykyisin ilman erityisiä velvoitteita.

Puhelinpalveluja ja yhden megan internetyhteyttä koskeva sääntely laajenemassa – syynä teleyritysten sopimusehdot

Viestintävirasto esittää, että puhelin- ja laajakaistapalvelujen tarjontaan velvollisia yleispalveluyrityksiä tulisi nimetä aiempaa laajemmalle alueelle. Käytännössä velvoitteet kattaisivat lähes koko maan.

– Suurimmat teleyritykset ovat käyttämissään vakiosopimusehdoissa varanneet itselleen täysin avoimen oikeuden kieltäytyä tekemästä kuluttajan kanssa liittymäsopimusta, jos yritykselle ei ole Viestintäviraston päätöksellä asetettu yleispalveluvelvoitetta.  Sopimusehdot koskevat myös alueita, joilla palveluja voidaan tarjota ilman verkon lisärakentamista. Tässä tilanteessa kuluttajien mahdollisuuksia saada yleispalveluja ei voida taata ilman velvoitteiden asettamista, kertoo Viestintäviraston lakimies Saara Punkka.

Viestintävirasto pyytää lausuntoja viestintäpalvelujen yleispalvelua koskevasta päätösluonnoksesta 19.12.2012 mennessä. Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Viestintäviraston lausuntopyyntö on Viestintäviraston internetsivuilla.