Mobiiliparkki

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: mobiiliparkki@victoriamedia.fi

Kansainvälinen laatuselvitys: Kaksi kolmesta yrityksestä ei testaa mobiilisovelluksia riittävästi

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini ja ohjelmistotestaukseen keskittyvä Sogeti ovat julkistaneet neljännen vuotuisen laatuselvityksensä, World Quality Reportinˡ. HP:n kanssa yhteistyössä toteutettu selvitys paljastaa, että organisaatioilla on haasteita hallita mobiilia aikakauttamme. Vasta kolmannes (31 %) haastatelluista organisaatioista testaa virallisesti mobiilisovelluksensa. Pohjoismaissa luku on korkeampi, 38 prosenttia. Kun organisaatiot suorittavat mobiilia laadunvarmistusta keskittyvät ne ensisijaisesti suorituskykyyn (64 %) ja toiminnallisuuteen (48 %). Vain 18 prosenttia organisaatioista keskittyy tietoturvaan. Vielä huolestuttavampaa on, että testaavat organisaatiot eivät kykene ratkomaan digitalisoitumisen tuomia uusia haasteita, koska niiltä puuttuvat oikeat resurssit, työkalut ja metodit. Ohjelmistosovellusten laadun testaaminen ei kuitenkaan ole ollut koskaan aiemmin yhtä kriittistä organisaation maineelle ja toiminnalle.

Laatuselvityksen mukaan suurimmalle osalle organisaatioista (51 %) ohjelmistotestaaminen on sisäinen toiminto. Vasta 13 prosenttia on ulkoistanut testauksen ulkopuoliselle toimittajalle. Selvityksen pohjoismaiset vastaajat Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta kertovat, että tällä hetkellä suurimmat investoinnit testaukseen tehdään olemassa oleviin testaustyökaluihin sekä ulkoistettuihin resursseihin. Painopiste kuitenkin muuttuu vuoteen 2015 mennessä, jolloin investoinnit osoitetaan uusiin testaustyökaluihin ja sisäisiin testausresursseihin.

Selvitys osoittaa, että organisaatiot ovat epävarmoja oman laadunvarmistuksensa suhteen. Organisaatioilla, jotka hoitavat testauksen itse, on haasteita pitää sisäinen laadunvarmistuksensa ajan tasalla teknologian kehittymisen myötä. Yli puolet vastaajista (59 %) kuvailee sisäisen laadunvarmistustiiminsä osaamista viimeisimmistä testaustyökaluista ja -teknologioista ainoastaan ”keskinkertaiseksi”. Kaksi kolmesta vastaajasta myöntää, ettei heillä ole oikeita työvälineitä testata mobiilisovelluksia, ja kolmannekselta puuttuvat asianmukaiset testauskäytännöt ja -prosessit (34 %) sekä tarvittava asiantuntijakokemus (29 %).

”Johdonmukaisista ja luotettavista ohjelmistosovelluksista on tullut kriittisiä monien organisaatioiden toiminnalle”, sanoo Michel de Meijer, Global Service Line Testing Lead, Capgemini Group. ”Silti nähtävissä on yritysten luottamuksen puute omaan, sisäiseen kykyyn tarkkailla ja testata ohjelmistojensa laatua – erityisesti kun kyse on mobiilisovelluksista. Tuhannet työntekijät ja joskus jopa miljoonat asiakkaat odottavat pääsevänsä kansainvälisen yrityksen palveluihin käsiksi mistä ja milloin tahansa, millä tahansa mobiililaitteella. Laadunvarmistustiimien tulisi kriittisesti arvioida omat, integroidut testausstrategiansa, jotka kattavat sekä perinteiset että uudet mobiilisovellukset, jotta he pystyvät täyttämään käyttäjien odotukset.”

Selvitys valottaa myös pilvipalveluiden vaikutusta testaukseen ja laadunvarmistukseen. Liki neljännestä (22 %) haastateltujen organisaatioiden sovelluksista hallitaan pilvestä, ja osuuden odotetaan nousevan 32 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tämän seurauksena pilvipalveluiden testaaminen kasvaa merkittävästi, kun laadunvarmistuksen ammattilaiset omaksuvat pilven testausalustana. Nyt reilu neljännes (28 %) testauksesta tapahtuu pilviympäristössä, mutta osuuden odotetaan nousevan 39 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Vain 4 prosenttia organisaatioista uskoo, että ne eivät tule hyödyntämään pilvipalveluita laadunvarmistukseen seuraavan kolmen vuoden aikana. Vielä kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 31 prosenttia.

Vaikka organisaatiot pyrkivät leikkaamaan kustannuksia ja lyhentämään markkinoilletuloaikaa aikoo 42 prosenttia vastaajista kasvattaa laadunvarmistusbudjettiaan viime vuodesta. Vain 11 prosenttia vastaajista aikoo leikata sitä. Valtaosa vastaajista (53 %) odottaa laadunvarmistusbudjettinsa kasvavan vuoteen 2015 mennessä, kun 18 prosenttia uskoo sen laskevan.

Selvityksen mukaan keskitetyt laadunvarmistuskeskukset (Testing Centers of Excellent, TCOE) ovat vahvistuva trendi. Pohjoismaisista vastaajista 40 prosentilla ei ole lähitulevaisuudessa suunnitelmia ottaa käyttöön keskitettyä laadunvarmistuskeskusta, kun taas noin neljännes organisaatioista aikoo siirtyä laadunvarmistuskeskukseen seuraavan kahden vuoden aikana. Kolmannes vastaajista aikoo käyttää tähän ulkopuolista kumppania. Koko kansainvälisestä otannasta 60 prosentilla on käynnissä laadunvarmistuskeskuksen suunnittelu tai toteutus. Vastaajista kuudella prosentilla on oma laadunvarmistuskeskuksensa käytössä. Määrä on kuitenkin puolet enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa vuotta aiemmin.

”Organisaatiot täytyy löytää tasapaino rajallisten resurssien ja innovaatioiden välillä hakiessaan liiketoiminnalleen kasvua ja erottavaa kilpailuetua”, sanoo Matthew Morgan, Vice President, Hybrid IT and Cloud, Product Marketing, Software, HP. ”HP:n kanssa organisaatiot voivat päivittää ja optimoida testausresurssinsa ja -toimintonsa vähentääkseen kustannuksia, nopeuttaakseen markkinoilletuloaikaa ja parantaakseen palvelun laatua hyötyen samalla uusista toimitusmalleista, kuten mobiili, pilvipalvelut ja sosiaaliset teknologiat.”

Laatuselvitys on ladattavissa osoitteessa:

www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/world-quality-report-2012–2013/

ˡAbout the World Quality Report 2012-2013

The World Quality Report 2012-2013 is the fourth in a series of annual surveys examining the state of application quality and testing practises across industries and geographies. Since 2009, the Capgemini Group and HP have published the annual report to provide insight into the latest trends in application quality, methodologies, tools, and processes. As in previous years, the report includes detailed profiles on the state of QA in a number of specific industries: Consumer Products, Retail, and Distribution; Energy and Utilities, Financial Services; High Tech; Public Sector; and Telecommunications, Media, and Entertainment. The report also examines IT trends and quality practices from a regional perspective across: North America including US and Canada; South America including Brazil; Western Europe including France; Germany and Switzerland; the Netherlands and Benelux; the UK and Ireland; the Nordics (Sweden, Finland, Denmark and Norway); Southern Europe; Eastern Europe; and Asia-Pacific including Australia and New Zealand; Singapore, China and Hong Kong.

The 2012-2013 World Quality Report is based on a total of 1,553 detailed telephone interviews undertaken with CIOs, CFOs, IT directors and managers and QA directors / executives and managers within private companies, government and public sector organizations, across 25 countries. This data was augmented by in-depth client interviews, and then analysis and commentary carried out by our own specialists. Unlike previous years this report focuses on what many would call the enterprise market only, namely organizations with 1,000 or more employees locally to their region. The key goal of this report is to examine the state of application quality and testing practices across different industries and geographies.

About Capgemini and Sogeti

The Capgemini Group is one of the world’s foremost providers of consulting, technology and outsourcing services, enabling its clients to transform and perform through the use of technologies. Present in 40 countries, the Capgemini Group reported 2011 global revenues of EUR 9.7 billion and employs over 120,000 people in 40 countries. Sogeti, its wholly-owned subsidiary, is a leading provider of local professional services, bringing together more than 20,000 professionals in 15 countries and is present in over 100 locations in Europe, the US and India.

Together, Capgemini and Sogeti have developed innovative, business-driven quality assurance (QA) and testing services, combining best-in-breed testing methodologies (TMap® and TPI®) and the global delivery model, Rightshore®, to help organizations achieve their testing and QA goals. Capgemini and Sogeti have created one of the largest dedicated testing practices in the world, with over 9,500 test professionals and a further 14,500 application specialists, notably through a common center of excellence with testing specialists developed in India.

For more information, please visit: www.capgemini.com/testingwww.sogeti.com/testing

Rightshore® is a registered trademark belonging to Capgemini.

TMap®, TMap NEXT®, TPI® and TPI NEXT® are registered trademarks of Sogeti.

Mobiilialalle oma lehti

MobiiliSuomi kasvattaa Suomen aikakauslehtimarkkinoita julkaisemalla mobiilimaailmaan keskittyvän lehden.

Kuukausittain ilmestyvä Mobiili käsittelee mobiilimaailmaa sekä sitä ympäröivää teknologian ja mobiilialan toimijoita, kuten laitevalmistajia, sovellusten ja mobiilipalvelujen kehittäjiä ja operaattoreita. Lehti seuraa alan trendejä ja antaa lukijoille vinkkejä ja tukea tuotteiden hankinnoissa.

Lehteä julkaisee lisenssillä MobiiliSuomi, jonka pääomistaja ja toimitusjohtaja on Kenneth Jönsson. Hän on toiminut aiemmin lähes kolme vuosikymmentä Nokia Mobile Phonesin eri johtotehtävissä. Jönsson vastasi viennistä usealla mantereella ja muun muassa Unkarin, Portugalin, IVY-maiden ja Skandinavian markkinoiden kehittämisestä.

Julkaisun runkona on Ruotsissa vuodesta 1995 julkaistu Mobil-lehti, minkä lisäksi lehti käyttää aineistoa samaisen kustantajan Media Providerin Allt om Android- ja Allt om iPhone -lehdistä. Jönssonin mukaan lehti pyrkii alusta alkaen tuottamaan myös mahdollisimman paljon omaa, paikallista sisältöä.

Ensimmäinen Mobiili-lehti ilmestyi 5. syyskuuta ja samaan aikaan avautui mobiili.fi-verkkosivusto. Lehden päätoimittajana toimii Esa Haltia ja toimitussihteerinä Kari Sammo, joilla molemmilla on kokemusta sekä julkaisutoiminnasta, toimitus- ja tiedotustyöstä että graafisesta suunnittelusta.
Mobiilin Facebook sivulle pääset tästä

Lehti suunnittelee myös tablettiversiota.